Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Електроенергетика i перетворююча технiка

Державне видання

Свідоцтво Держкомітету з інформаційної політики України

KB № 5256 від 2 липня 2001 року

 Збірник виходить українською та російською мовами.

 Вісник Національного технічного університету «ХПІ» внесено до «Переліку наукових Фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого постановою президії ВАК України від 26 травня 2010 р. №1 – 05/4.(Бюлетень ВАК України №6, 2010 р., стор. 3, №20).

Вісник Національного технічного університету «ХПІ», серія «Електроенергетика та перетворювальна техніка», включений у довідник періодичних видань бази даних Ulrich’s Periodicals Directory (New Jersey, USA).