Фінансування журналу

Видавець

Видавничий центр НТУ «ХПІ». Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта видавничої справи ДК №3657 від 24.12.2009

               61002, Харків, вул. Фрунзе, 21

National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"